Stari grad Jerusalim

October 26, 2015
0 Comment

Stari grad Jerusalim je utvrđeni, stari deo Jerusalima, pun važnih verskih znamenitosti poput Zida plačaCrkve Vaskrsenja Hristovog, Puta suzaKupole nad stenom, Džamije Al Aksa…

Veličina Starog grada Jerusalima je manja od jednog kvadratnog kilometra. Polovina ukupne površine – što će reći 450 dunama – su stambene površine. Prve zidine Jerusalima su sazidane još u vreme Knaanaca, pre više od četiri hiljade godina. Današnje zidine su iz vremena Sulejmana Veličanstvenog – šesnaesti vek i dužine su oko četiri kilometra. Duž zidina ima osam kapija.  Smetlišna vrata/ Vrata otpada se spominju još u Knjizi o Nemiji . S južne strane su vrata Sion koja su dobila ime po starom imenu Jerusalima. Na istočnoj strani grada su dvoje vrata. Zlatna vrata za koja tradicija govori da će se otvoriti po dolasku Mesije. Na istoj strani su I Lavlja vrata, nazvana po lavovima/gepardima koji su simbol Velikog Bajbrsa, mamlučkog sultana. Uvreženo ime za vrata je i Stjepanova vrata po prvom martiru Stjepanu. Na severnoj strani nekoliko vrata: Herodova vrata, Damašćanska vrata i Nova vrata. Damašćanska vratadobila su ime po pravcu grada iz kojeg je došlo nekoliko sultana. Ispod njih se nalaze ostaci Hadrijanove trijumfalne kapije iz drugog veka nove ere. Nova vrata su probijena tek krajem devetnaestog veka. Jafo vrata/Davidova vrata/Hebronska vrata su okrenuta prema zapadu i kolni ulaz je probijen krajem 19-tog veka da omogući kolni ulaz Vilhemu Drugom.

Stari grad je podeljen u četiri četvrti: Jermenska, jevrejska, hrišćanska i muslimanska. Jermenska četvrt je najmanja i potpuno je opasana zidom. Muslimanska četvrt je najveća.

Muslimani čine 70% stanovnika Starog grada, Jevreji 8.5%, a Hrišćani 20%. Obrazovne i verske ustanove pokrivaju 280 dunama grada, trgovački prostor se širi na 80 dunama, arheološka nalazišta na 50 dunama i površine koje nisu u upotrebi zauzimaju 40 dunama.

Jerusalim (prvenstveno njegov stari grad) je najpopularnije turističko odredište zemlje koja u proseku godišnje privuče preko 3 i po miliona turista, prvenstveno posetioce iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Francuske, Nemačke te Ujedinjenog Kraljevstva.

Ne propustite videti znamenitosti starog Jerusalima sa Tanjom Ben Haim Marčetić!

 

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+
[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *